Hypotheek oversluiten

Zoals wellicht bekend staat hypotheekrente op dit moment historisch laag. Indien u reeds beschikt over een hypotheek, dan kunt u goed mogelijk besparen op uw hypotheeklasten, dit omdat wij op vele verschillende manieren u nu een lagere hypotheekrente kunnen aanbieden. Dit mede door onze relatie met vele geldverstrekkers en onze onafhankelijkheid hierin.

Hypotheekcheck (oriëntatie)

Bij ons kunt u uw huidige hypotheek laten bekijken, nu geheel vrijblijvend. Wij brengen dan beknopt uw huidige hypotheeksituatie in kaart en doen u een financieel voorstel. Uiteraard met een zo’n laag mogelijk hypotheekrentetarief.

Klanten over PlanVisie

Hypotheek

Indien u een huis wilt kopen, heeft u een som geld nodig.

Dit geld kunt u zelf hebben opgebouwd uit sparen of eventueel een schenking of erfenis. Ook kunt u dit geld lenen in de vorm van een hypotheek. Een huis kopen met eigen geld in combinatie met een (vaak lagere) hypotheek behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Door de fiscale renteaftrek en de lage hypotheekrente, is het aantrekkelijk om dit geld te financieren middels een hypotheek.

Wat een mooi bedrag is om te lenen, wat fiscaal interessant is hangt af van uw persoonlijke financiële situatie, uw wensen en uiteraard de geldende markttarieven. Hieronder hebben wij een aantal hypotheekconstructies uitgelicht.

Bent u starter dan heeft u de keus tussen een aflossingsvrije en een annuïteitenhypotheek, dit in verband met wetgeving uit 2012.

Had u op 31-12-2012 al een hypotheek, dan mag u de hypotheekconstructie die u had behouden of veranderen en zijn ondergenoemde hypotheekconstructies onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Ook indien u uw hypotheek zou oversluiten naar een andere geldverstrekker of indien u zou verhuizen naar een andere woning.

U ziet het al, het afsluiten van een hypotheek is een complex gebeuren waarbij ook andere zaken geregeld dienen te worden, denkt u onder andere aan verzekeringen voor het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en natuurlijk de opstalverzekering.

Maatwerkoplossingen

Geen hypotheekzaak is hetzelfde. Door gebruik te maken onze expertise en samenwerkingen gaan we dan ook tot het uiterste om een hypotheekzaak rond te kunnen te krijgen, ook als het bij één partij misschien niet lukt. Uiteraard moet een financiering verantwoord zijn. Wij gaan echter voor u tot het maximaal haalbare!

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in principe niet afgelost. Hierdoor heb je lagere maandlasten. Je betaalt immers alleen rente over de hypotheekschuld en geen premie om vermogen op te bouwen. 

Waar herken je de Aflossingsvrije hypotheek aan?

 • Je betaalt geen aflossing, alleen hypotheekrente.
 • Je profiteert dertig jaar lang van maximale hypotheekrenteaftrek.
 • Je gebruikt niet de kapitaalvrijstelling in Box I.
 • Het leenbedrag is niet hoger dan een bepaald percentage van de executiewaarde van je huis.
 • Soms is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.
 • Wil je toch aflossen, dan kun je meestal maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar aflossen.

Geen aflossing

Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat de hypotheek niet is afgedekt door aflossing of een aflossingsverzekering. In sommige gevallen hoeft dat ook niet, bijvoorbeeld als de waarde van het huis toereikend is. Een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek kan ook interessant zijn, als je van plan bent om op latere leeftijd je huis te verkopen.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteiten hypotheek behoort tegenwoordig tot de klassieke hypotheek.

Waar herken je de Annuïteiten hypotheek aan?

 • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
 • Tijdens de looptijd los je periodiek af.
 • Je hebt zekerheid over de schuldvermindering.
 • Deze hypotheekvorm is fiscaal minder gunstig.

Annuïteiten

Je bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Het bedrag dat je elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Maar de samenstelling van het bedrag dat je maandelijks betaalt, verandert in de loop van de jaren wel. In het begin is het renteaandeel groot en het aflossingsaandeel klein. Dat verschuift gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel groot. Dat betekent dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin heb je immers veel renteaftrek, later veel minder. Je netto maandlasten zullen dus geleidelijk stijgen.

Beleggingshypotheek

Bij beleggingshypotheken bouw je het vermogen voor de aflossing van de hypotheek op door belegging en niet door middel van een kapitaalverzekering. Hiermee wijken de beleggingshypotheken dus fundamenteel af van de levenhypotheken.

Waar herken je de Beleggingshypotheken aan?

 • Er is geen verplichte aflossing.
 • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Het vermogen voor de aflossing wordt niet binnen een verzekering opgebouwd.
 • Je belegt eenmalig of periodiek in effecten.
 • Meestal is een losse overlijdensrisicoverzekering verplicht.
 • Het opgebouwde vermogen wordt belast in Box III.
 • Je kunt het rendement beïnvloeden door aan- en verkoop van effecten.

Geen verzekering

Omdat het vermogen voor de aflossing niet door middel van een kapitaalverzekering wordt opgebouwd, betaal je ook geen premie aan een verzekeraar. Je hypotheeklasten bestaan uit de hypotheekrente en eventueel een bedrag dat wordt belegd. Dat kan een eenmalige en/of een periodieke inleg in een fonds naar keuze zijn. Soms wordt die vrije keuze echter door de hypotheekverstrekker beperkt en moet je een keuze maken uit een bepaald aanbod van beleggingsfondsen. Het feit dat je kapitaalvrijstelling in Box I in tact blijft kan een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een beleggingshypotheek. Het te investeren bedrag kan eventueel in het hypotheekbedrag worden opgenomen.

Beleggingsrisico

Een beleggingshypotheek geeft je maximale vrijheid, maar je loopt ook het risico dat je aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal hebt om je hypotheekschuld af te lossen. Over het algemeen geldt dat een hoog rendement gepaard gaat met een relatief hoog risico. Het is heel belangrijk om een strategie te kiezen die past bij jouw beleggingsprofiel. Laat je in elk geval goed adviseren.

Tussentijds opnemen

Een beleggingshypotheek biedt je ook veel vrijheid ten aanzien van de inleg. Je kunt die naar wens verhogen of verlagen. Je mag aandelen kopen en verkopen, zodat je optimaal kunt profiteren van eventuele koersontwikkelingen. Vaak mag je ook tussentijds bedragen opnemen voor andere doeleinden, mits de behaalde resultaten dit toestaan.

Levenhypotheek

Tegenwoordig de meest gekozen hypotheek. Simpel, voordelig en flexibel.

Waar herken je de Leven hypotheek aan?

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
 • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij. 

Het eindbedrag niet 100% gegarandeerd

Het spaardeel van je premie kan tijdens de looptijd van je hypotheek variëren. Bovendien kun je steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Vaak is het rendement op het spaardeel hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat je bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt, moet je dus belasting betalen.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek behoort tegenwoordig tot de klassieke hypotheek.

Waar herken je de Lineaire hypotheek aan?

 • Een vaste einddatum aan uw hypotheek.
 • Tijdens de looptijd wordt er periodiek afgelost.
 • Je bent er zeker van dat de schuld vermindert in de looptijd.
 • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een bedrag af. Je bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van je lening zullen je maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Je schuld neemt immers af en dus hoef je ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook je fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

Spaarhypotheek

Zekerheid is het sleutelwoord bij een spaarhypotheek. Aan het einde van de looptijd heb je voldoende gespaard om je hypotheekschuld af te lossen.

Waar herken je de Spaarhypotheek aan?

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
 • Het spaardeel van de premie kan belastingvrij renderen in box I.
 • Je profiteert maximaal van de fiscale aftrekmogelijkheden.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.
 • De hypotheekrente bepaalt het (gegarandeerde) rendement van de spaarpremie.
 • Het overlijdensrisico is tegen een vaste premie verzekerd.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast.
 • De uitkering van de gespaarde premies is belastingvrij mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Sparen

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing van je hypotheekschuld. Je maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit premie. Over het grootste deel van die premie wordt rente vergoed. Het rentepercentage dat je krijgt is gelijk aan het percentage hypotheekrente dat je betaalt. Aan het einde van de looptijd is het totaal van de door jou betaalde premies en de rentevergoeding daarover, gelijk aan je hypotheekschuld. Tegenwoordig wordt deze vorm vaak niet meer gekozen omdat de rente veel lager is dan vroeger. Uw gespaarde bedrag bouwt simpelweg langzaam op.

Lage rente, hoge premie en andersom

Is de hypotheekrente laag? Dan is ook de rente over je spaartegoed laag. Een lage rente houdt in dat je relatief veel premie zult moeten inleggen om voldoende te sparen. Is de rente hoog, dan hoef je ook minder premie te betalen. Bij een eventuele renteherziening reageren je maandlasten dus niet zo heftig. En dat is voor veel mensen een geruststellende gedachte. Wilt u lage maandlasten? Dan is de spaarhypotheek vaak geen goede optie.

Contact

Maak een afspraak

Bij ons kunt u zich vrijblijvend oriënteren. Het eerste kennismakings- en inventarisatiegesprek is bij ons kosteloos.


PlanVisie

Hyacintplein 14a
4818 GP Breda
076-8884622
info@planvisie.nl
www.allerbestehypotheekofferte.nl

PlanVisie werkt samen met deze partijen

Planvisie Hypotheken is ook te vinden op www.hypotheekadvies-info.nl